Python modules

ot

ot.lp

ot.bregman

ot.optim

ot.da

ot.dr

ot.utils

ot.datasets

ot.plot